Ingvar Lidholm in memoriam

Den 17 oktober 2017, samma dag som vår höstpremiärkonsert tillsammans med Adolf Fredriks Gosskör och Stockholms Musikgymnasiums Kammarkör i Adolf Fredriks kyrka, nåddes vi av beskedet att den svenske tonsättaren Ingvar Lidholm gått ur tiden. 

Ingvar Lidholm är tveklöst en av 1900-talets allra största svenska tonsättare, och för vårt vidkommande är hans betydelse för framväxten av det så kallade "svenska körundret" omätbar. I en tid när sveriges körliv, med Eric Ericson i spetsen, börjat utmana gamla konventioner kring vad körsång kunde vara stod Lidholm redo att utmana och sporra de nya ensemblerna och interpreterna att bryta ny mark i form av ny musik. Ingvar kom sedan att återkomma många gånger till körmusiken, och med jämna mellanrum kom han med ny musik som snabbt kom att bli portalverk i den svenska körmusiken. 

I början av 1990-talet medverkade Adolf Fredriks Flick- och Gosskörer vid inspelningen av Lidholms opera Ett drömspel.

Två av Ingvars sånger för kör finns också på Flickkörens skiva Like Crystal That's Gleaming.