Körtävling i Italien 2014

Flickkören deltar i Interkulturs körtävling "Festival corale internazionale - International Choir Competition and Festival" i Isola del Sole vid Grado i Italien 1-5 oktober 2014.
Mer info om körtävlingen hittar du på: http://www.interkultur.com/competitions-festivals/international-competitions/isola-del-sole-int-choir-competition-and-festival/grado-2014/