Veterandagen

Sverige hyllar sina veteraner och hedrar minnet av de som betalat det högsta priset i arbetet för fred i olika krishärdar runt om i världen. Statsceremonin äger rum vid Veteranmonumentet Restare i anslutning till Sjöhistoriska museet, Stockholm. Dessutom kommer det att genomföras lokala firanden på flera orter runt i landet.

Veterandagen är öppen för alla. Utlandsveteraner, anhöriga och allmänheten är välkomna.