Välkommen till Adolf Fredriks Flickkörs hemsida!

Adolf Fredriks Flickkör är en specialkör vid Adolf Fredriks musikklasser som består av cirka 40 handplockade flickor mellan 12 och 15 år. Kören grundades 1972 av den legendariske dirigenten och musikpedagogen Bosse Johansson, och skapade snart ett rykte om sig för sin speciellt fina klang och lustfyllda musicerande. Idag har Flickkören ett gediget renommé och har framträtt i en rad olika prestigefyllda sammanhang, som till exempel Kronprinsessan Victorias bröllop 2010, Upprättelseceremonin i Stadshuset 2011 och Nobelbanketten 2016 tillsammans med Martin Fröst. Resorna inrikes och utrikes har varit många, under hösten 2015 besökte kören exempelvis Washington D.C. och genomförde ett musikaliskt utbyte med Duke Ellington School of the Arts och deras Show Choir. Flera tonsättare har komponerat musik direkt för kören.