Välkommen till Adolf Fredriks Flickkörs hemsida!

Snart är det dags för vårkonsert! Den 30e mars bjuder Flickkören tillsammans med Stockholms Musikgymnasium till vårkonsert med blandad repertoar!

Läs mer och boka biljetter!

***

Adolf Fredriks Flickkör söker till hösten 2017 ny körledare!

Under innevarande läsår 2016/2017 är Sofia Ågren tillförordnad ledare.

Annonsen hittar du här

***

Flickkören medverkade på Nobelbanketten 2016! Läs mer under NYHETER!

***


Adolf Fredriks Flickkör är en representationskör vid Adolf Fredriks Musikklasser och består av 40 stycken handplockade flickor mellan 12 och 15 år. 
Kören har ett gediget renommé med ett antal förstaplaceringar i internationella körtävlingar. Exempelvis framträdde de vid Kronprinsessan Victorias bröllop 2010, Upprättelseceremonin i Stadshuset 2011 och Allsång på Skansen 2012. Under hösten 2015 besökte kören Washington DC och genomförde ett musikaliskt utbyte med Duke Ellington School of the Arts och deras Show Choir.

Kom och lyssna på den unika Flickkören på någon av alla de konserter som kören ger varje år! Eller gör som många andra och ge Adolf Fredriks Flickkör uppdraget att komma och sjunga på ditt evenemang. Kören har blivit ett uppskattat inslag vid dop, vigslar, företagslussande m m. 

Kören turnerar flitigt och har besökt ett flertal länder i och utanför Europa.