Välkommen till Adolf Fredriks Flickkörs hemsida!

Adolf Fredriks Flickkör är en specialkör vid Adolf Fredriks musikklasser. Kören har cirka 40 handplockade flickor mellan 12 och 15 år som alla är elever vid musikklasserna. Kören grundades 1972 av den legendariske dirigenten och musikpedagogen Bosse Johansson, och skapade snart ett rykte om sig för sin speciellt fina klang och lustfyllda musicerande. Många av Flickkoristerna har efter sin tid i kören gått vidare till egna karriär som sångerskor och musiker i vitt skilda genrer och sammanhang. 

Sommarkonsert 2021 (Foto: Exacta Photo)

Idag, väl över 40 år senare, har Flickkören ett gediget renommé och har framträtt i en rad olika prestigefyllda sammanhang. Kören sjöng vid Kronprinsessan Victorias bröllop 2010, Upprättelseceremonin i Stadshuset 2011 och tillsammans med Martin Fröst vid Nobelbanketten 2016. Resorna inrikes och utrikes har varit många. Under hösten 2015 besökte kören till exempel Washington D.C. och genomförde ett musikaliskt utbyte med Duke Ellington School of the Arts och deras Show Choir. I september 2018 deltog Flickkören i den internationella körtävlingen Istramusica i Porec i Kroatien, och i konkurrens med 16 körer från 13 olika länder plockade man hem tre segrar i de tre tävlingskategorierna barnkör, sakral musik a cappella och folklore. 2019 kammade kören hem tre gulddiplom under European Choir Games i Göteborg, och den senaste tävlingsresan gick till Tolosa 2022, där vi nådde en mycket hedersam andraplats i barnkörskategorin. 

Flera tonsättare har komponerat musik direkt för kören. Under många år hade kören ett tätt samarbete med Karin Rehnqvist, idag professor i komposition vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Jakob Mühlrad skrev musik för kören 2016. 2017 deltog Flickkören i en festival i Malmö, då vi fick äran att göra uruppförandet av körsviten Kinderlieder av H.K. Gruber. 

Idag leds kören av Fredrik Winberg, sångare och dirigent som varit musiklärare vid Adolf Fredriks musikklasser sedan 2002. Han har även under många år verksat som lärare i dirigering, körsång och körmetodik vid Musikhögskolorna i Örebro och Stockholm, samt leder Hjorthagens Kammarkör i Engelbrekts församling. 

På de här sidorna kan du följa Flickkörens musikaliska äventyr. Välkommen!