Om oss

Presentation
Adolf Fredriks Flickkör är en kör för flickor som går i årskurs sex till nio i Adolf Fredriks Musikklasser i Stockholm och är en av skolans två representationskörer. Kören skapades 1972 av Bo Johansson, som också ledde kören i nära 40 år.  2011 tog Karin Bäckström över och ledde kören fram till sommaren 2016. Under läsåret 2016/2017 leds kören av Sofia Ågren.

Adolf Fredriks Flickkör har gjort sig kända för sin speciella klang och har genom åren uppnått världsrykte och tagit emot en lång rad utmärkelser både i Sverige och utomlands. Kören turnerar också flitigt och har besökt ett flertal länder i och utanför Europa.Att kören håller hög klass råder knappast något tvivel om och många av de körmedlemmar som passerat har gjort sig kända som sångerskor på egen hand inom spridda genrer som opera, jazz och pop.

Eftersom kören är knuten till årskurs sex till nio byts medlemmarna hela tiden ut, men trots att hela kören är helt utbytt vart fjärde år, finns den speciella andan i kören kvar och om den vittnar medlemmar från flera generationer. Den andan utmärks kanske framför allt genom att medlemmar i Adolf Fredriks Flickkör inte bara sjunger vackert ihop, utan också blir riktigt fina kompisar – ofta för livet.