Urpremiär på Lund Contemporary

Sex körer sjunger sex nya sånger!

 För tredje gången har Körcentrum Syd samlat ett antal körer från i huvudsak södra Sverige för att under Lund Contemporary framföra rykande färska kompositioner. På grund av coronapandemin kommer årets framförande att utgöras av ett panelsamtal med några av de medverkande tonsättarna, samt filmvisning av en videokonsert med körstyckena.

Adolf Fredriks Flickkör fick redan 2020 finansiering från Körcentrum Syd för ett beställningsverk av Maria Lithell Flyg. Maria valde att tonsätta Karin Boyes ikoniska och starka text Ja visst gör det ont, och det blev ett suggestivt och utmanande körstycke som vi repeterade och levde med under intensiva veckor ... tills pandemin slog till och ställde in hela den festival som skulle ha innehållit uruppförandet! Så det dröjde, och det blev till slut en filminspelning i Uppenbarelsekyrkan i Hägersten i april i år. Nu får den filmen, och därmed Marias körstycke, sin urpremiär i den digitala körfestivalen Lund Contemporary Choir. 
Ja visst gör det ont på YouTube: https://youtu.be/cpIxXXPTdH4
Karin Boye

Mer om festivalen Lund Contemporary: 

Sex uruppföranden utlovas, som alla är beställda med hjälp av särskilt stöd från Körcentrum Syd. I 2021 års upplaga medverkar Lunds vokalensemble, Petri sångare, Adolf Fredriks Flickkör, Hjo folkhögskolas vokalensemble, Blaustjyng och Lars-Erik Larssongymnasiets spetskör. Tonsättarna som komponerat är Anna-Lena Laurin, Jörgen Dafgård, Maria Lithell Flyg, Ingunn Ligaarden, Nils-Petter Ankarblom, Astrid Selling och Elisabeth Ekman.
LUND CONTEMPORARY är en festival för samtida konstmusik som arrangeras av Odeum i samarbete med en rad lokala och regionala aktörer. I ett varierat program blandas nyskriven musik med paneldiskussioner och experimentella upplevelser med interaktiva element. Festivalen har tidigare gått av stapeln 2017 och 2019. På grund av Covid-19-pandemin är 2021 års upplaga uppdelad i två delar – en digital och en publik. Den digitala delen består av ett antal videor som publicerades i februari och mars och finns tillgängliga på festivalens hemsida. Den publika delen drog igång i juni och sprids ut över resten av året.
Lund Contemporary 2021 ingår i Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum Musikens År 2021.
Läs mer om Lund Contemporary på WWW.ODEUM.LU.SE/LC