Dirigent Sofia Ågren

 

Just nu pågår en rekryteringsprocess av en ny körledare för Flickkören.

Under hösten 2016 är det Sofia Ågren som leder Flickkören.

Sofia Ågren (f.1985) är utbildad kör- och orkesterdirigent vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Hon innehar även en pedagogexamen med inriktning körmetodik och med klassisk sångmetodik som specialisering. Sofia har tidigare läst musikvetenskap, kördirigering och musikteori vid Uppsala Universitet och Stockholms Universitet. Som en del av sina studier har Sofia arbetat med ensembler såsom Radiokören, Eric Ericsons kammarkör och KMH Vokalensemble.

Sofia är anställd musiklärare vid Adolf Fredriks Musikklasser och Stockholms Musikgymnasium. Hon är även verksam som dirigent för Uppsala Vokalensemble och A Scalpella – Medicinska föreningens Kammarkör vid Karolinska Institutet i Stockholm. Sofia är projektledare för och en av initiativtagarna till det nationella projektet Levande körmusik, en plattform för nutida körmusik, tonsättare och kördirigenter.  Projektet sker i samarbete med Föreningen Sveriges Tonsättare, Svensk Musik och STIM Promotionnämnd.

 

Tidigare dirigenter för Flickkören har varit:

Karin Bäckström (2011-2016)
Bosse Johansson (grundare, 1972-2011)